Cuộc Sống Singapore

Luật Mới Về Hưởng Trợ Cấp Phí Học Mẫu Giáo Của Trẻ Em

Luật mới về hưởng trợ cấp phí học mẫu giáo của trẻ em ở các gia đình có thu nhập từ 6,000$ trở xuống, áp dụng từ ngày 1/1/2015.

Từ ngày 1/1/2015 những hộ gia đình nào có thu nhập từ $6,000 trở xuống có thể đăng kí trợ cấp Kindergarden Fee Assistance Scheme (Kifas) thay cho mức thu nhập trước đây là $3,500.

Điều kiện để được đăng kí :
– trẻ là người singaporean học ở 1 trường kindergarten, nursery hoặc pre nursery(k2,k1,N or Pre-N).
– chương trình sẽ được tiến hành ở AOP ( viết tắt là Anchor Operate) kidergarten hoặc MOE Kindergaten.
– tổng thu nhập của gia đình phải từ $6,000 trở xuống và thu nhập mỗi đầu người không được quá $1,500/tháng.

Những gia đình có thu nhập thấp sẽ nhận được tiền trợ cấp tối đa là $170/tháng thay vì $108 như trước đây.

Ví dụ : con bạn học Kindergarden với phí hàng tháng là $175/tháng thì nay được giảm $170/tháng, vị chi bạn chỉ đóng $5/tháng.

Những gia đình có ít nhất 5 thành viên gồmm : ông bà, cha mẹ, con . Tổng syý thu nhập của toàn bộ gia đình là $5,000 thì tiền lương chia đều trên mỗi đầu người là $5,000 : 5 = $1000/tháng. Vậy con của gia đình này đi học sẽ được nhận trợ cấp.

Dưới đây là bảng nhận được mức phí trợ cấp :

Xem thêm thông tin ở đây


Hãy chia sẻ những bài viết hữu ích về Cuộc Sống ở Singapore để giúp đỡ được rất nhiều người khác bạn nhé.!!!
Đăng bài tại Group Facebook: Cộng đồng người Việt ở Singapore

Post Comment